Bigues de fusta - CENTRIC PLAGUES

Buscar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Bigues de fusta

Metodologia:

• Inspecció inicial.
• Localització del problema.
• Identificació de la plaga.
• Elecció del tractament més adient.

Tractament amb microones:


L'objectea tractar és atrapat pel feix de microones produït pel Magnetron amb una freqüència 2450MHzi amb una potència variable de fins a 2000watts.
El procés d'escalfament eleva la temperatura fins a un límit de 65ºC, que és letal per als insectes deixant inalterat el material tractat. No més uns pocs segons d'aplicació asseguren la total eliminació dels insectes en qualsevol fase de desenvolupament que es trobin en el punt tractat.

Avantatges del sistema:

• Total eliminació de la infestació garantida al 100%.
• Tractament innocu i adaptable a qualsevol situació.
• Seguretat absoluta en termes operacionals, ja que està dotat de sensors certificats i calibrats d'acord amb els límits previstos per la reglamentació en vigor.

Aplicacions:

És la solució ideal per resoldre problemes d'infestacions en totes les instal•lacions amb fustes fixes o no fàcilment desmuntables: bigues, sostres, cobertes, portes, llibreries, finestres, tarimes, biblioteques, revestiments de fusta, mobles, etc...

Tractament químic:


• Garantia de 5 anys o tractament puntual segons cada cas.
• Tractament basat en l'aplicació d'un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
• El tractament de l'interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
• El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
• La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s'apliqui, així és necessària l'ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
• Amb la realització d'un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.


Si ho desitja pot posar-se amb contacte amb nosaltres per la nostre web


o trucant al telèfon: 972 420 333

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal