Tèrmits - CENTRIC PLAGUES

Buscar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Tèrmits

AVANTATGES DEL SISTEMA SENTRI*TECH:

• No presenta riscos per a la salut i el medi ambient.
• Evita molèsties i incomoditats als habitants de l'edifici.
• Respecte la integritat de l'estructura de l'edifici.
• Sistema innovador i altament eficaç.
• L'Hexaflumurón és una matèria activa selectiva davant de les tèrmits.
• El producte va protegit dins d'estacions de seguretat
• Quantitats molt petites de matèria activa en els esquers.
• Estacions col•locades en punts específics.
• Sistema utilitzat exclusivament només per aplicadors especialitzats i autoritzats.
• Adaptació del sistema segons les necessitats concretes de cada tractament.
• Control durant cinc anys.


El sistema SENTRI*TECH és un sistema innovador en la lluita contra els tèrmits subterranis.

El seu principi de funcionament es basa en la difusió d'un producte insecticida a la totalitat dels individus de la colònia: el hexaflumurón. Aquest insecticida té un efecte retardat i és distribuït en forma d'esquer contenint una formulació especial que serà consumida per les termites obreres. A poc a poc, mitjançant el fenomen de la trofal•laxis (intercanvi d'aliments), el conjunt de la colònia serà intoxicada i morirà.

La metodologia establerta per DowAgrosciences consta de les següents etapes:

Etapa 1: Inspecció tècnica – Instal•lació:


Objectiu: Localitzar els punts d'atac i de risc de tèrmits i entrar en contacte amb la colònia per permetre la intoxicació futura.

Mitjans:Inspecció visual i utilització d'un radar de moviment i sensor de temperatura i humitat específic per a aquest ús.


Les estacions es col•loquen segons recomanacions tècniques específiques i tenint en compte el comportament social i biològic dels tèrmits.
Segons el tipus de construcció i la naturalesa de l'activitat dels tèrmits, es poden utilitzar majoritàriament dos tipus d'estacions:


SENTRI*SOL: es col•loquen al terra, generalment en el exterior i es distribueixen apropiadament.

SENTRI*BOX: es col•loquen al terra, generalment en el interior i s’ instal•len directament sobre els rastres de tèrmits.

Etapa 2: Control

Les visites de control ens permetran detectar les estacions atacades per els tèrmits.
Detectar totes les activitats dels tèrmits en una estructura es una etapa essencial per obtenir els bons resultats del sistema
SENTRI*TECH. Disposem de un radar de moviment i sensor de temperatura i humitat per a la detecció de tèrmits. La seva eficàcia, reconeguda científicament, fa que sigui una eina de precisió i dissenyada específicament pera la col•locació òptima de las estaciones SENTRI*BOX.

Objectiu: Difondre el producte insecticida en el si de la colònia utilitzant a les obreres.

Mitjans: Distribució del producte mitjançant esquers col•locats a disposició tèrmits en els punts o són actius.


Quan es detecta un atac de tèrmits, els elements testimonis de SentriSol són reemplaçats pels esquers, anomenats RECUTE II, que contenen l'insecticida. Per incrementar el consum, s'utilitza el “Self Recruitment” que consisteix a recollir els tèrmits de l'element testimoni i col•locar-los en els nous esquers. Quan passen per l'esquer amb insecticida i tornen a la colònia, aquests individus comuniquen fàcilment la localització de l'esquer a la resta de la colònia utilitzant les feromones de pista.
Periòdicament, els esquers consumits seran reemplaçats per altres nous per incrementar el consum d'insecticida per la colònia.
La freqüència de les visites ha de ser constantment adaptada al consum registrat. Generalment les visites es faran entre 3 i 7 setmanes.
Anàlogament, en funció de l'activitat dels tèrmits, les estacions suplementàries s’han de col•locar d'acord amb la disposició de l'estructura.
Constantment s'adaptarà la metodologia SENTRI*TECH en funció de les característiques de la colònia de tèrmits (mida estimat, radi d'acció, nivell d'activitat, ...) i de les particularitats de la construcció.

Un producte innovador en la lluita contra els tèrmits:


El producte utilitzat és un regulador del creixement dels insectes: el hexaflumurón


Inhibeix la síntesi de la quitina, principal component del exosquelet dels insectes. Així, quan el tèrmit muda, la nova cutícula no es forma i, sense aquesta pell de protecció que li serveix alhora d'esquelet, l'insecte no pot viure.
D'aquesta manera, el producte té una acció relativament lenta, el que deixa el temps suficient per difondre l'insecticida en el si de tota la colònia.

NO TÒXIC:
El producte és específic per a insectes i no té cap efecte sobre l'home (ni adults ni nens) ni sobre els animals domèstics ni altres vertebrats.

SENSE EFECTE SOBRE EL MEDI AMBIENT: Les quantitats de producte insecticida emprades són molt petites (algunes desenes de mil•ligrams per esquer), i només es col•loquen en aquells llocs on hi ha clarament una infestació.
  Després de la fase d'intoxicació, els esquers es retiren de les estacions per ser reemplaçats pels elements neutres que no contenen cap insecticida.

Etapa 3: Manteniment.

Objectiu: Assegurar un manteniment de la zona tractada.

Mitjans: Controlar periòdicament les estacions amb elements inerts i les zones sensibles proclius al desenvolupament dels tèrmits subterrànies.

Quan s'acaba la fase de control, el manteniment és la garantia que es realitzarà un seguiment regular a llarg termini a tota la zona protegida. Les estacions de treball exteriors es queden al mateix lloc on es van instal•lar, la seva inspecció es realitza almenys dues vegades l'any. Així, tota possible infestació per una nova colònia serà ràpidament detectada abans que es realitzi la seva implantació en l'estructura. En cas necessari, una acció ràpida d'intoxicació és efectuada.


Si ho desitja pot posar-se amb contacte amb nosaltres per la nostre web


o trucant al telèfon: 972 420 333

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal