Insectes xilòfags - CENTRIC PLAGUES

Buscar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Insectes xilòfags

Metodologia: 

• Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
• Identificació de la plaga.
• Localització del focus del problema.
• Elecció del tipus de tractament més adient.
• Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte anual: tractament amb revisions i seguiment periòdic d’incidències durant un any o més.

Tipus de tractament: Existeixen diversos sistemes de lluita contra els insectes xilòfags, per al que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.
 
 
Tractament amb microones:

• L'objecte a tractar és atrapat pel feix de microones produït pel Magnetron amb una freqüència de 2450MHz i amb una potència variable de fins a 2000watts.
• El procés d'escalfament eleva la temperatura fins a un límit de 65ºC, que és letal per als insectes deixant inalterat el material tractat.
• Uns pocs segons d'aplicació asseguren la total eliminació dels insectes en qualsevol fase de desenvolupament que es trobin, en el punt tractat.
• Total eliminació de la infestació garantida al 100%.
• Tractament innocu i adaptable a qualsevol situació.
• Seguretat absoluta en termes operacionals, ja que està dotat de sensors certificats i calibrats d'acord amb els límits previstos per la reglamentació en vigor.
• No crea problemes d’immunitat.
• És la solució ideal per resoldre problemes d'infestacions en totes les instal•lacions amb fustes fixes o no fàcilment desmuntables: bigues, sostres, cobertes, portes, llibreries, finestres, tarimes, biblioteques, revestiments de fusta, mobles, etc...

Tractament químic:

• Tractament basat en l'aplicació d'un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
• El tractament de l'interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
• El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
• La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s'apliqui, així és necessària l'ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
• Amb la realització d'un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.
• Garantia de 5 anys o tractament de xoc, segons cada cas.

Tractament amb CO2:
 
·  Sistema basat en la modificació de l’atmosfera mitjançant un sistema de buit + CO2. 
·  És la solució ideal per resoldre problemes d'infestacions en mobles.
·  Introducció dels mobles durant 10 dies mínim, dins d'unes bosses especials, resistent a l’intercanvi de gasos.
·  El CO2 té efecte insecticida, pel que a mesura que tota la concentració de gas es va igualant dins la bossa (i per tant dins la fusta) els insectes moren per anòxia. 
·  Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
·  Independent de les condicions atmosfèriques ambientals.
·  No altera l’estructura ni el color de la fusta.
·  No cal decapar.
·  Sense cap mena de residu químic ni de cap tipus.
·  Eradica insectes en tots els seus estadis evolutius: ou, larva/nimfa, pupa i adult.
·  No s'han registrat resistències.

Si ho desitja pot posar-se amb contacte amb nosaltres per la nostre web


o trucant al telèfon: 972 420 333

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal