Insectes voladors - CENTRIC PLAGUES

Buscar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Insectes voladors

Metodologia: 

• Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
• Identificació de la plaga.
• Localització del focus del problema.
• Elecció del tipus de tractament més adient.
• Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte anual: tractament amb revisions i seguiment periòdic d’incidències durant un any.

Tipus de tractament:


Existeixen diversos sistemes de lluita contra els insectes voladors, per el que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.
 
Tractament amb feromones:

• Utilització de trampes de captura amb atraients específics per cada espècie a combatre.
• Aquests atraients no contenen cap mena d’insecticida.
• Revisió periòdica de les trampes i substitució si es necessari de l’atraient i de la trampa.
• No requereix tancar la zona a tractar, ni retirar els aliments, ni fer-ho de nit.
 
Tractament amb aparells de captura elèctrics:

• Utilització d’aparells de captura amb atraient lumínic i dotats d’una planxa adhesiva que permet atrapar l’insecte. El principi d’aquest mètode es l’atracció dels insectes per la llum ultraviolada dels fluorescents.
• Depenent del grau d’afectació i característiques del local, aquest tractament es podria complimentar amb un tractament amb feromones per augmentar el poder d’atracció.
• Disposem de diversos tipus d’aparells de captura. Triarem els més adients a cada zona i circumstància. 
• Revisió periòdica dels aparells, substitució si es necessari de la planxa adhesiva i atraients. És recomanable substituir els fluorescents a l’inici de la temporada de calor. 
• No requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments, ni fer-ho de nit.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte:

• Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.
• No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
• No crea problemes d’immunitat.
• Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.
• El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig que s’aplicarà a les àrees afectades i a les possibles entrades d’insectes de l’exterior.

Si ho desitja pot posar-se amb contacte amb nosaltres per la nostre web


o trucant al telèfon: 972 420 333

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal