Rosegadors - CENTRIC PLAGUES

Buscar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Rosegadors

Metodologia:

• Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
• Identificació de la plaga.
• Localització del focus del problema.
• Elecció del tipus de tractament més adient.
• Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte anual: tractament amb revisions i seguiment periòdic d’incidències durant un any.

Tipus de tractament:

Existeixen diversos sistemes de lluita contra rosegadors, per el que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb esquers raticides per ingestió:

• No requereix tancar la zona a tractar, ni retirar els aliments, ni fer-ho de nit.
• No es un producte tòxic i és altament efectiu.
• Variació periòdica de la matèria activa del producte per evitar problemes d’immunitat.
• Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.
• Utilització de raticides anticoagulants d’última generació. Aquests productes son d’efecte lent per evitar la immunització i la putrefacció dels rosegadors.
• L’efecte lent del producte és també una mesura de seguretat per si hi hagués una ingestió accidental per part d’una persona o animal domèstic.
• El raticida conté una substància amargant anomenada BITREX que ajuda a prevenir qualsevol possibilitat d’una ingestió per part de l’home.
• El producte es col·loca en caixes de seguretat dissenyades específicament per aquest us en els llocs de pas i amagatalls dels rosegadors i sempre fora de l’abast del públic.
• Per portar un control exhaustiu de la població de rosegadors i detectar immediatament una possible re infestació, és molt recomanable efectuar inspeccions periòdiques.

Tractament amb aparells de captura:

• Utilització d’aparells de captura amb atraient alimentari.
• Disposem de diversos tipus d’aparells de captura( captura i mort immediata per un impacte físic, captura sense mort, per retirada de l’animal viu...). Triarem els més adients a cada zona i circumstància. 
• Disposem de sistemes de captura amb avís de captura a una centraleta o a una adreça de correu electrònic
• Revisió periòdica dels aparells i substitució si es necessari de l’atraient.
• No requereix tancar la zona a tractar, ni retirar els aliments, ni fer-ho de nit.


Si ho desitja pot posar-se amb contacte amb nosaltres per la nostre web


o trucant al telèfon: 972 420 333

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal